Strona główna POWIATY Życzenia dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Życzenia dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia Nauczycielom i Pracownikom Oświaty.

Dziękuję za krzewienie wiedzy i za osobiste zaangażowanie w wykonywaną pracę, za profesjonalizm, kształtowanie postaw i wartości wśród młodych ludzi, za życzliwość i współpracę z różnymi środowiskami.

Życzę wytrwałości oraz wielu sukcesów na ścieżce kariery zawodowej, by każdy dzień pracy przynosił satysfakcję i stanowił realizację ambicji oraz był powodem do dumy.

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dęba

nowadeba.pl