Strona główna Reklama

Reklama

Reklama w bezpłatnym miesięczniku NASZE MIASTO

Informacje wprowadzające:
 1. Zasięg gazety: Powiaty: stalowowolski, sandomierski, staszowski, tarnobrzeski, mielecki, Tarnobrzeg;
 2. Nakład: 15.000 egz.
 3. Dystrybucja: 200 punktów dystrybucji
 4. Przyjmowanie reklam do 10 każdego miesiąca na kolejny numer gazety
 5. Dystrybucja: od 17 każdego miesiąca

U nas nie ma zwrotów – każda gazeta trafia do odbiorcy końcowego.

Cennik reklamy:

REKLAMA MODUŁOWA (moduł 53 mm x 44 mm)

Pierwsza strona:

Cena za  1 moduł – 45 zł

 • 1 moduł
 • 2 moduły (2 x 1) – orientacja pozioma lub pionowa
 • 3 moduły (3 x 1) – orientacja pozioma lub pionowa
 • 4 moduły (2 x 2)
 • 5 modułów (5 x 1) – orientacja pozioma, dół strony
 • 6 modułów (3 x 2) – orientacja pionowa, dół strony
 • 10 modułów (5 x 2) – orientacja pozioma, dół strony

Strony 2 – 14

Cena za 1 moduł – 25 zł

 • dowolna konfiguracja modułów

Strona 15

Cena za 1 moduł – 30 zł

 • 1 moduł
 • 2 moduły (2 x 1) – orientacja pozioma lub pionowa
 • 3 moduły (3 x 1) – orientacja pozioma lub pionowa
 • 4 moduły (2 x 2)

Strona 16

Cena za 1 moduł – 40 zł

 • dowolna konfiguracja modułów

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

 • 1/2 strony – orientacja pozioma – 400 zł
 • 1/2 strony – orientacja pionowa – 450 zł 
 • cała strona – 750 zł

REKLAMA INTERNETOWA

Baner 1300 x 300 px – 200 zł – miesiąc

Baner 750 x 200 px – 100 zł – miesiąc

Baner 300 x 250 px – 75 zł – miesiąc

OPRACOWANIE GRAFICZNE REKLAMY

Cena: 50 zł – 100 zł

Cena każdorazowo do uzgodnienia.

RABATY I UPUSTY

Zamówienie na reklamę:

 • w dwóch kolejnych numerach gazety – 3%
 • w pięciu numerach gazety w roku kalendarzowym – 10%
 • w siedmiu numerach gazety w roku kalendarzowym – 15%
 • w dziesięciu numerach gazety w roku kalendarzowym – 20 %

Zamówienie na artykuły sponsorowane w roku kalendarzowym:

 • w dwóch numerach – 5%
 • w czterech numerach – 8%
 • w sześciu numerach – 12%