Strona główna POWIATY Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

OGŁOSZENIE

Przypominamy, iż producenci rolni, którzy chcą otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni

w terminie od 1 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku złożyć stosowny wniosek.

  • wniosek wraz z załącznikami można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w pokoju nr 14,
  • do wniosku należy dołączyć:

– faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione w okresie  od 1 sierpnia 2019 r. do  31 stycznia 2020 r.,

 informację wydaną przez ARiMR zawierającą średnią roczną liczbę bydła w 2019 roku.

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w pokoju nr 14, telefon (0-15) 811 85 81  wew. 111.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

www.baranowsandomierski.pl