Strona główna POWIATY Zwalczają szkodnika drzew

Zwalczają szkodnika drzew

W okresie od 12 do 31 maja 2021 r. w zależności od warunków pogodowych będzie wykonywany chemiczny zabieg ratowniczy w lasach na terenie Gminy Pysznica.

Zabieg ten ma na celu zwalczanie osnui gwiaździstej, zagrażającej trwałości lasu na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Janów Lubelski. Planowana powierzchnia zabiegu agrolotniczego wynosi łącznie 120  ha.

Zabieg chemiczny zostanie wykonany z użyciem insektycydu Dimilin 480 S.C. i środka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC.  Dlatego też, podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować środki ostrożności tj. nie przebywać (lub niezwłocznie wycofać się z zagrożonego terenu) oraz nie pozostawiać na przyległych do pól zabiegowych pastwiskach i wybiegach bydła i innych zwierząt gospodarskich. Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników o otwartym lustrze wody typu stawy, sadzawki itp.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach prowadzących do lasu zostaną przez Nadleśnictwo Janów Lubelski umieszczone tablice ostrzegawcze z informacją o terminie zakazu wstępu na pole zabiegowe.

Czas trwania zabiegu to jeden dzień (1 do 2 godzin) w trakcie jednego nalotu samolotowego w godzinach porannych lub wieczornych.

 

www.stalowowolski.pl