Strona główna POWIATY Zostaw 1% w Staszowie – edycja 2020

Zostaw 1% w Staszowie – edycja 2020

Ruszyła kolejna edycja akcji informacyjnej „Zostaw 1% w Staszowie”. Inicjatywa burmistrza Miasta i Gminy Leszka Kopcia, promuje przekazywanie części podatku od osób fizycznych na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Ta forma wsparcia finansowego jest niezwykle prosta, a przekazując 1% podatku możemy pomóc większej ilości osób i instytucji, działających na terenie naszej Gminy lub na rzecz naszych mieszkańców.

– Przekazanie jednego procenta podatku nic nie kosztuje, a przynosi wymierne korzyści dla naszej społeczności. To nie tylko wsparcie dla osób dotkniętych chorobą, ale także dla uzdolnionej sportowo i artystycznie młodzieży czy dla organizacji społecznych. Gorąco zachęcam do tego wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Staszów, aby przekazali w tym roku jeden procent podatku na rzecz wybranej przez siebie OPP, zwłaszcza jeżeli działa ona na naszym terenie i na rzecz naszych mieszkańców. Warto zostawić ten jeden procent właśnie w Staszowie – mówi Leszek Kopeć, Burmistrz Staszowa.

Magistrat wydrukował specjalną ulotkę, w której można znaleźć podstawowe informacje o sposobie przekazania 1% podatku na rzecz OPP, natomiast poniżej dostępna jest lista podmiotów i osób z terenu Gminy, którym taką pomoc można ofiarować.


Lista jest na bieżąco aktualizowana, dlatego zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących osób, instytucji, stowarzyszeń i fundacji, które działają na terenie Gminy Staszów lub pomagają mieszkańcom Gminy Staszów na adres e- mail: promocja@staszow.pl z dopiskiem „OPP”


Sprawdź, komu możesz pomóc (aktualizacja na dzień 7.02.2019)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów – KRS 0000 340 730

Fundacja Wspomagania Oświaty, ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec

Rafał Wąsala – KRS 0000 124 610 – cel szczegółowy „Rafał Wąsala”

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych Kleks w Staszowie

KRS 0000 124 610 – cel szczegółowy „Kleks Staszów”

Tomasz Żądło – KRS 0000 124 610 – cel szczegółowy „Tomasz Żądło”

SPZZOZ w Staszowie – KRS 0000 124 610 – cel szczegółowy „Dla szpitala w Staszowie”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Maria Jedynak – KRS 0000 037 904 – cel szczegółowy „19467 Jedynak Maria”

Klaudia Rajca – KRS 0000 037 904 – cel szczegółowy „1661 Rajca Klaudia”

Stanisław Patrzałek – KRS 0000 037 904 – cel szczegółowy „30166 Patrzałek Stanisław”

Hanna Serafin – KRS 0000 037 904 – cel szczegółowy „18948 Serafin Hanna”

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

ul. Staniewiecka 14, lok. 212 II piętro, 03-310 Warszawa

Kamil Opala – KRS 0000 140 007 – cel szczegółowy „Kamil Opala”

Polski Związek Niewidomych koło w Staszowie, ul. JP II 10, 28-200 Staszów

KRS 0000 140 007 – cel szczegółowy „Koło w Staszowie”

Fundacja „SEDEKA”, ul. Grzybowska 4 lok. 211, 00-131 Warszawa

Adrian Ojdana – KRS 0000 338 389 – cel szczegółowy „10410 – Grupa OPP – Adrian Ojdana”

Magdalena Misiaczyńska – KRS 0000 338 389 – cel szczegółowy

„10197 – Grupa OPP – Magdalena Misiaczyńska”

Fundacja Fundusz Lokalny SMK

Stowarzyszenie „Dolina Kacanki – KRS 0000 402 564 – cel szczegółowy „Dolina Kacanki”

Fundacja „Tacy Sami”, ul. Pszczyńska 36a/22. 44-100 Gliwice

Mateusz Cecelon – KRS 0000 138 202 – cel szczegółowy „SIGMA Mateusz”

Fundacja Dorośli Dzieciom, ul. Staszica 10, 27-200 Starachowice

Maciej Mazur – KRS 0000 243 743 – cel szczegółowy „Maciej Mazur”

Agnieszka Jaworska – KRS 0000 243 743 – cel szczegółowy „Agnieszka Jaworska”

Marta Dąbrowska – KRS 0000 243 743 – cel szczegółowy „Marta Dąbrowska”

Maksymilian Plewa – KRS 0000 243 743 – cel szczegółowy „Maksym Plewa”

Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej – KRS 0000 215 720 – cel szczegółowy – „Staszów Amazonki”

Stowarzyszenie „CENTRUM Sport i Rekreacja” – KRS 0000 215 720

cel szczegółowy – „Centrum Sport i Rekreacja”

Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Mikołaj Domagała – KRS 0000 249 753 – cel szczegółowy „Dla Mikołaja Domagały”

Fundacja „VIVE Serce Dzieciom”, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Lokalny Program Stypendialny „Korab” oraz KS KORAB OSiR STASZÓW

KRS 0000 184 209 – cel szczegółowy „Staszów”

Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
ul. Józefa Chełmońskiego 1 d/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Dariusz Dyl – KRS 0000 198 280 – cel szczegółowy – „Dariusz Dyl”

Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin „Krok po Kroku”

ul. Zaściankowa 92 lok. 402-989 Warszawa

Andrzej Juszczyk – KRS 0000 287 008 – cel szczegółowy – „1% dla Andrzeja Juszczyk, subkonto 019”

Polska Fundacja Chorób Rzadkich „Pomóżmy Jasiowi i Małgosi”

ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków

Ewa Jaworska – KRS 0000 286 932 – cel szczegółowy – „1% dla Ewy Jaworskiej”

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa

Gabriela Janik – KRS 0000 270 809 – cel szczegółowy – „Janik 6077”

Julia Wilczewska – KRS 0000 270 809 – cel szczegółowy – „Wilczewska 12739”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa

KRS 00000 116 212 – cel szczegółowy – „Nazwa jednostki OSP oraz jej adres”

www.staszow.pl