Strona główna POWIATY Zmodernizowane drogi rolnicze

Zmodernizowane drogi rolnicze

Zakończył się remont trzech odcinków dróg rolniczych na terenie gminy Bojanów.

Nową nawierzchnię z podbudową z kruszywa łamanego zyskały drogi dojazdowe do gruntów rolnych:  działka nr ewid. 762, 1018,846, 853 na odcinku prawie 1 km
w Bojanowie (łącznik ul. Polna i Podleśna), działka nr ewid. 4512/1 w Kołodziejach
o długości ponad pół kilometra oraz działka nr ewid. 2832 miejscowości Przyszów na długości prawie 400 metrów. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych współfinansowanych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 150 tys. zł . Koszt całkowity zadania wyniósł prawie 230 tys. zł.

www.bojanow.pl