Strona główna POWIATY mielecki Zmiany w przepisach powodem wzrostu podatków

Zmiany w przepisach powodem wzrostu podatków

Niestety, w przyszłym roku w całym kraju odczuwalny będzie wzrost podatków. Urząd Miejski w Mielcu dąży jednak do zminimalizowania podwyżek, choć
w związku ze zmianami w przepisach podatkowych, a co za tym idzie ubytkami w dochodach miasta, nie będzie to wcale takie proste.

Zmiany w PIT

Na zmniejszenie dochodu miasta bezpośredni wpływ będzie miało:

  • wprowadzenie 0% stawki PIT dla osób poniżej 26 roku życia,
  • obniżka podatku dochodowego PIT z 18% do 17%,
  • wzrost kosztów uzyskania przychodów,
  • nowe progi podatkowe.

Z tego tytułu do budżetu miasta trafi nawet o 8 milionów złotych mniej niż roku bieżącym.

Oświata i płaca minimalna

Czynnikami, które będą miały wpływ na zmianę polityki podatkowej są także:

  • wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w kraju,
  • zapewnienie minimalnej płacy na poziomie 2.600,00 zł brutto (która nie może zawierać dodatku stażowego),
  • zapewnienie ustawowego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wzrost subwencji oświatowej oraz wynagrodzeń i pochodnych wydatków na oświatę będzie kosztować nasze miasto ponad 10 milionów złotych więcej niż w roku bieżącym.

Biorąc pod uwagę wzrost cen towarów i usług, musimy liczyć się także z podwyższonymi kosztami z tytułu niezbędnej modernizacji w infrastrukturze, ale i utrzymania bieżącej.

Wzrost ceny prądu

Niepokojące są także informacje dotyczące podwyżek cen prądu. Szacuje się, że podwyżka, w najlepszym przypadku, wyniesie 20%, a to oznacza, że nasze miasto zapłaci za prąd o 1 628 168 zł więcej niż na przykład w 2018 roku. Mniej optymistyczna wersja, to podwyżka nawet o 70%, wtedy różnica z 2018 rokiem to nawet 4 070 407 zł.

Dążenia magistratu

Mimo wyjątkowo niekorzystnych prognoz, Prezydent Miasta Mielca dąży do tego, by mieszkańcy naszego miasta jak najmniej odczuli zmianę polityki podatkowej. Stąd między innymi decyzja o ograniczeniu wydatków na jednostki samorządowe. Warto także zaznaczyć, że proponowane stawki podatkowe w Mielcu są niższe od tych, które ogłosił Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020. Głównym celem Prezydenta będzie utrzymanie podatków na niższym poziomie niż przewiduje to Ministerstwo.

Marietta Mateja-Nowak
www.mielec.pl