Strona główna POWIATY mielecki Zmiana terminu płacenia opłat za użytkowanie wieczyste

Zmiana terminu płacenia opłat za użytkowanie wieczyste

Prezydent Miasta Mielca informuje, że zgodnie z art. 15 j., art. 53 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok  oraz opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, należną za 2020 rok wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

www.mielec.pl