Strona główna POWIATY Zmiana studium uwarunkowań- umowa podpisana

Zmiana studium uwarunkowań- umowa podpisana

W środę, 19 lutego, w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie burmistrz, Leszek Kopeć podpisał z wykonawcą umowę dotyczącą opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów.

Przedmiotem umowy jest „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów” w ramach zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. Zamówienie obejmuje również prognozę oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego.

Wykonanie dokumentacji, zwycięzca przetargu, firma SoftGIS s.c. , wyceniła na 93 480,00 zł brutto. Termin realizacji zadania to 30 czerwca 2021 r.

www.staszow.pl