Strona główna POWIATY Zmiana organizacji pracy oraz ograniczenie w zakresie wykonywania zadań w Starostwie

Zmiana organizacji pracy oraz ograniczenie w zakresie wykonywania zadań w Starostwie

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz.491 z późn. zm.)   – wprowadza się następujące ograniczenia dotyczące wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Staszowie w okresie od dnia 26 marca 2020 r. – do odwołania :

 1. Zamyka się budynek – siedzibę Starostwa Powiatowego w Staszowie – do bezpośredniej obsługi interesantów.

 2. Obsługa i załatwianie spraw w Starostwie Powiatowym w Staszowie odbywać się będzie wyłącznie za pomocą środków komunikowania się na odległość. Dane do kontaktu z pracownikami urzędu zamieszczono na stronie internetowej w zakładce „KONTAKT

 3. Zaleca się korzystanie z formularzy wniosków zamieszczonych na stronie internetowej Starostwa www.staszowski.eu w zakładce DRUKI. Zamieszczono tam również nr rachunku bankowego naszego urzędu.

 4. Osobista wizyta w Starostwie możliwa jest jedynie w sytuacji niezbędnej do zapewnienia pomocy obywatelom .

 5. Zawiesza się wykonywanie zadań i załatwiania spraw wymagających wizji lokalnych, oględzin i innych czynności w terenie. Dotyczy to w szczególności spraw:

  – usuwania drzew realizowanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
  – cechowania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu państwa;
  – dokonywania zmiany lasu na użytek rolny;
  – przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne;
  – rekultywacji gruntów zdegradowanych lub zdewastowanych;
  – zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
  – zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  – z zakresu nadzoru nad działalnością regulowaną ustawą Prawo geologiczne (związane z wykonywaniem przez Przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji),
  – wymagających obecności pracownika Starostwa w instytucji zewnętrznej (np. sady).

 1. Priorytet w załatwianiu mają wyłącznie sprawy dot. wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, a w szczególności: z zakresu zarządzania kryzysowego, polityki społecznej (udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym), ochrony zdrowia, wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa, udzielania pomocy konsumentom oraz nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego.

 2. Kwestie związane z czasową reorganizacją systemu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego reguluje odrębne ogłoszenie.

Jednocześnie zwracam się z apelem do mieszkańców powiatu staszowskiego o zrozumienie powagi sytuacji, wyrozumiałość oraz zachowanie ostrożności. Załatwienie wielu spraw zapewne można odłożyć w czasie. Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za zdrowie swoje i swoich najbliższych, ale też za osoby, z którymi kontaktujemy się w miejscach publicznych. Jeśli Państwo możecie to bardzo proszę – zostańcie w domu.

www.staszowski.eu