Strona główna POWIATY Zmiana ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości SKOPANIE

Zmiana ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości SKOPANIE

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, że ulega zmianie termin I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE.

Działki gruntowe, niezabudowane o następujacych numerach ewid.

440/6 o pow. 0,2636 ha,

440/7 o pow. 0,2712 ha,

555/1 o pow. 0,2955 ha,

555/2 o pow. 0,2697 ha.

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/9.

Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się  w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przy ulicy Gen.Leopolda Okulickiego 1/ sala narad/ w dniu 05.06.2020 r. o godz. 10:00.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pienięznej w terminie do dnia 02.06.2020r.

Pliki do pobrania

www.baranowsandomierski.pl