Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Zmiana funkcjonowania urzędu.

Zmiana funkcjonowania urzędu.

Od dnia 18 maja 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę  Interesantów w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

Do budynku wchodzić należy głównym wejściem, przy czym liczba wchodzących do środka budynku jest ograniczona. Przy jednym stanowisku obsługi przebywać może tylko jedna osoba (ewentualnie z opiekunem).

Informujemy, że każdego dnia roboczego, w godzinach 12.00 – 12.30 wprowadza się przerwę na dezynfekcję pomieszczeń, w których obsługiwani są Interesanci.

Strefa dostępna mieści się na parterze budynku i obejmuje:

– Biuro Obsługi Interesantów,

– Urząd Stanu Cywilnego,

– Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw ewidencji ludności oraz dowodów osobistych,

– Kasę,

– Kancelarię Ogólną,

– Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

W dalszym ciągu apelujemy, aby ograniczyć osobiste wizyty w Urzędzie do najpilniejszych spraw. Zalecamy kontakt za pomocą platformy e–PUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, bądź telefoniczny, a także dokonywanie płatności przelewem.

UWAGA!

Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce lub skorzystać z rękawiczek. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m.

www.tarnobrzeg.pl