Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Według danych na 14 czerwca 2022 r., do bazy CEEB wpłynęło 2439 deklaracji z Tarnobrzega i dotyczą one 37 proc. punktów adresowych.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 5, przesłać pocztą lub przez Internet za pośrednictwem strony: https://www.zone.gunb.gov.pl

Ważne! Aby skorzystać z tej formy zgłoszenia, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód.

Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych (formularz A) i niemieszkalnych (formularz B) dostępne są na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 5.

Dodatkowych informacji na temat składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można uzyskać na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub telefonicznie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska, tel.: 158226570 wew. 224, 246 i 263.

Co grozi za niezłożenie deklaracji do CEEB? Jeśli w wyznaczonym terminie (czyli do 30 czerwca 2022 roku) nie złożymy deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, możemy zostać ukarani grzywną w wysokości do 500 zł. Może ona wzrosnąć do 5000 zł , jeśli sprawa trafi do sądu.

tarnobrzeg.pl