Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Zgłoś swój udział w konkursie Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej

Zgłoś swój udział w konkursie Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz osób fizycznych zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie a jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, animatorów działających w obszarze ekonomii społecznej i samorządów wspierających ten obszar.

Szczegóły na stronie:

https://www.rops.rzeszow.pl/a-1079-zglos-swoj-udzial-w-konkursie-podkarpacki-lider-ekonomii-spolecznej

tarnobrzeg.pl