Strona główna POWIATY Zespół Szkół w Gorzycach rozdał stypendia

Zespół Szkół w Gorzycach rozdał stypendia

29 uczniów z gorzyckiej szkoły zostało nagrodzonych za bardzo dobre wyniki w nauce. Tym razem nie było spotkania wszystkich nagrodzonych –  przeszkodziła  pandemia.

– Każdy uczeń naszej szkoły, który na zakończenie roku szkolnego uzyska świadectwo z paskiem otrzymuje stypendium. Dwóch uczniów z najwyższymi średnimi ocen dostaje stypendium od Prezesa Rady Ministrów,  ośmiu kolejnych od Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego, dziesięciu od Prezesa Zakładu Federal Mogul, a pozostali od dyrektora szkoły – wyjaśnia Krzysztof Komórkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach. Stypendium może otrzymać również uczeń klasy pierwszej. W takim przypadku bierze się pod uwagę świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

– Ze względu na pandemię, stypendia za poprzedni rok szkolny uczniowie otrzymali pod koniec kwietnia – dodaje Krzysztof Komórkiewicz. Czekaliśmy, aż sytuacja się unormuje, żeby można było się spotkać, porozmawiać. Niestety to na razie niemożliwe. Dlatego w tym roku  uczniowie odbierali stypendia  indywidualnie.

W Zespole Szkół w Gorzycach co roku nagrodę otrzymuje również uczeń, który był najlepszy spośród wszystkich uczniów klas pierwszych. Nagroda to rower o wartości 1725 zł ufundowany przez stalowowolską firmę TIP-TOP. W tym roku rower otrzymał Bohdan Susulovskyj – uczeń obecnej klasy drugiej technikum informatycznego.

Dyrekcja szkoły zapewnia, że w kolejnych latach program stypendialny dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach na pewno będzie kontynuowany. Jeżeli sytuacja związana z pandemią na to pozwoli,  zgodnie z tradycją szkoły 30 najlepszych uczniów pojedzie we wrześniu na dwudniową, bezpłatną wycieczkę do Zakopanego.

www.tarnobrzeski.pl