Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Zdalna Szkoła

Zdalna Szkoła

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W dniu 21.04.2020 r. pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego Na realizację projektu Gmina otrzymała grant w wysokości 100 000,00 zł stanowiące 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. W ramach powyższego grantu zostanie zakupionych 40 laptopów do tarnobrzeskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

Zgodnie z umową projekt będzie realizowany w okresie 21 kwietnia 2020 r. do 21 października 2020 r.

www.tarnobrzeg.pl