Strona główna POWIATY Zdalna Szkoła. Laptopy dla szkół rozdane

Zdalna Szkoła. Laptopy dla szkół rozdane

Zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu z dnia  24 kwietnia 2020 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” , Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zakupił sprzęt komputerowy tj. 23 sztuki laptopów wraz z słuchawkami na łączną kwotę 59 983,77 zł. Po ocechowaniu sprzętu w odpowiednie nalepki i przygotowaniu protokołów przekazania, sprzęt został przekazany Placówkom Oświatowym znajdującym się na terenie Gminy Baranów Sandomierski, który posłuży uczniom w procesie zdalnego nauczania. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.  Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania,  sprzęt komputerowy  zostanie wykorzystywany przez placówki oświatowe w pracy codziennej.

www.tarnobrzeski.pl Achat Alpuric (Zyloprim) en Ligne sans Ordonnance