Strona główna POWIATY Zdalna Szkoła

Zdalna Szkoła

Dyrektorzy szkół z naszej Gminy odebrali laptopy i tablety zakupione w ramach programu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego“. Gmina Zawichost zakupiła 6  laptopów oraz  40 tabletów, za łączną kwotę 45  tyś. złotych, pozyskaną z dofinansowania. Otrzymane przez szkoły laptopy i tablety przekazywane będą uczniom do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu, prowadzonym przez szkoły.

Po epidemii, kiedy tradycyjne lekcje zostaną w szkołach przywrócone, uczniowie zwrócą użyczone laptopy i tablety do szkół i będą korzystać z nich podczas zajęć lekcyjnych.

Działanie jest realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

www.zawichost.pl