Strona główna POWIATY Zbigniew Kolera został wybrany na kolejną kadencję prezesa MKS Czarni Połaniec

Zbigniew Kolera został wybrany na kolejną kadencję prezesa MKS Czarni Połaniec

W Połańcu odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu, które było podsumowaniem czteroletniej kadencji zarządu na czele z prezesem Zbigniewem Kolerą.
Zarząd dostał absolutorium za lata 2016-2020. Odbyły się też wybory nowego zarządu. Prezesem ponownie został Zbigniew Kolera. Do zarządu zgłoszono i wybrano ustępujących członków zarządu – Rafała Mikodę i Jacka Myślaka. Nowymi członkami zarządu zostali Tomasz Kiciński i Wiktor Skrobacz.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli Mariusz Wiszniewski, Andrzej Skowron i Andrzej Matuszek.
www.portal.polaniec.eu