Strona główna POWIATY Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 28 listopada 2022 roku (poniedziałek), o godzinie 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – zmian w statucie Powiatu
  – zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023
  – 
  programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  – 
  zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/304/2022 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 24 października 2022 roku w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Funduszu samorządom powiatowym w roku 2022 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
  – 
  przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2022-2027
  – 
  przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027
  – 
  przyjęcia Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2022-2027.
  – 
  uchylenia Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadania w roku 2023.
  – 
  zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadania w roku 2023.
  – 
  zmiany Uchwały Nr XXX/241/2022 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2022 – 2031
  – 
  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok.
  – u
  dzielenia pomocy rzeczowej dla miast Bachmut i Izium na Ukrainie
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 8. Zamknięcie obrad sesji.Transmisja na żywo

   

  Zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

   

                                                                                                            PRZEWODNICZĄCY
                             RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO
                                                                       /-/  Krystyna Rusin

  tarnobrzeski.pl