Strona główna POWIATY Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 31 marca 2022 roku (czwartek), o godzinie 14:00 w MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM – zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI Kadencji (bez udziału osób zaproszonych).

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży radnego Rady Powiatu Tarnobrzeskiego.
  b) 
  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2022 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
  c) 
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnobrzeskiego.
  d) 
  w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania  zadań w roku 2023.
  e) 
  w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości
  f) 
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

 ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA TRANSMISJI OBRAD NA ŻYWO.

 

PRZEWODNICZĄCY

   RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

/-/  Krystyna Rusin

tarnobrzeski.pl