Strona główna POWIATY Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

 

PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. . Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Tarnobrzeskiego;
  b) w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii drogi powiatowej;
  c) w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlano-konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020r.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do oglądania transmisji obrad na żywo.

PRZEWODNICZĄCY

                           RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                           /-/  Krystyna Rusin

www.tarnobrzeski.pl