Strona główna POWIATY Zasady udostępniana infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie od 18 maja

Zasady udostępniana infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie od 18 maja


Zasady udostępniana infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie od 18 maja br.


Stadion Miejski, ul. Koszarowa,

Limit to 22 osoby oraz 4 trenerów. Jednocześnie będzie możliwość podzielenia boiska na dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać 16 osób + 3 trenerów. Przy podziale boiska należy zachować 5-cio metrową strefę buforową.

Te same zasady obowiązują na płycie głównej, jak i na pełnowymiarowym boisku treningowym.

Zajęcia wyłącznie dla grup zorganizowanych odbywać się będą po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Telefon kontaktowy: 15 8 64 18 34 do godz. 14.00.


Kompleks rekreacyjno-sportowy Orlik, ul. Mickiewicza,

Na terenie obiektu jednocześnie będą mogły przebywać 2 grupy liczące maksymalnie 14 osób + 2 trenerów każda: jedna grupa na boisku do piłki nożnej, druga grupa na boisku poliuretanowym wielofunkcyjnym.

O wielkości grup i kolejności udostępniania decyduje dyżurujący instruktor OSiR

Kompleks sportowo-rekreacyjny Orlik otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 20.00.


Hala widowiskowo-sportowa, ul. Mickiewicza 40

Z hali korzystać mogą maksymalnie 3 grupy liczące do 11 osób, łącznie jednak nie więcej niż 32 osoby + 3 trenerów, zgodnie z przyjętymi limitami.

Zajęcia wyłącznie dla grup zorganizowanych odbywać się będą po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Telefon kontaktowy: 15 8 64 27 11 wew. 23 do godz. 14.00.


Hala Sportowo – Widowiskowa OSiR otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 20.00.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników we wszystkich obiektach sportowych OSiR będą obowiązywać następujące zasady:

  • weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt (zarządca),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć.

www.staszow.pl