Strona główna POWIATY Zarząd Powiatu w Sandomierzu na posiedzeniu zatwierdził konkurs na dyrektora I LO...

Zarząd Powiatu w Sandomierzu na posiedzeniu zatwierdził konkurs na dyrektora I LO Collegium Gostomianum.

Zarząd Powiatu w Sandomierzu na dzisiejszym posiedzeniu zatwierdził konkurs na dyrektora I LO Collegium Gostomianum.

Jednocześnie stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu powierzono Pani Joannie Pieronkiewicz – Szpernal, która będzie pełnić tą funkcję przez 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r. Poniżej przedstawiamy sylwetkę i osiągniecia zawodowe Pani Joanny Pieronkiewicz – Szpernal

Joanna Pieronkiewicz-Szpernal – dyplomowany nauczyciel wiedzy o kulturze, filozofii i etyki z ponad 17-letnim stażem pracy w I liceum ogólnokształcącym Collegium Gostomianum. W nauczaniu wykorzystuje elementy oceniania kształtującego.

 

Doświadczenie

1 września 2002 – obecnie

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu

Nauczyciel wiedzy o kulturze, filozofii i etyki

 • prowadzenie zajęć nowoczesnymi metodami dostosowanymi do poziomu
  i zainteresowań klasy (projekt, odwrócona lekcja, drama, itp)
 • prowadzenie szkoleń dla rady pedagogicznej z oceniania kształtującego
 • planowanie, koordynacja i realizacja projektu Szkoła z klasą 2.0
 • wychowawca klas humanistycznych, przyrodniczej, a obecnie dwujęzycznej ścisłej
 • lider zespołów wychowawców, przedmiotowych, członek zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
 • prowadzenie Teatru Szkolnego “Cegielnia”
 • prowadzenie kół zainteresowań oraz przygotowujących do olimpiad i matury
  z filozofii, historii sztuki oraz historii muzyki

Osiągnięcia:

 • Finalista XXVIII Olimpiady Filozoficznej, obecnie student prawa UW
 • bardzo wysokie wyniki na maturze z filozofii, zawsze powyżej 75% (przedmiotu, którego nie było w programie szkolnym)
 • wyróżnienie Nagrodą Starosty, coroczne nagrody Dyrektora Szkoły,
 • II miejsce w powiecie sandomierskim w plebiscycie Belfer Roku 2015/2016
 • wystawienie “Makbeta” W. Szekspira, “Tanga” S. Mrożka, “Szewców” Witkacego w Domu Katolickim w Sandomierzu

Kwiecień 2019 r. – obecnie

Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu

Nauczyciel etyki

Wrzesień 2015 r. – obecnie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

Nauczyciel etyki

Październik 2007 r. – obecnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, obecnie sandomierska Filia Uniwersytetu
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wykładowca akademicki

 • prowadzenie zajęć ze studentami z historii filozofii i filozofii prawa

Październik 2000 r. – Czerwiec 2010 r.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Wykładowca akademicki, specjalista ds. promocji, kierownik Akademickiego Biura Karier

 • prowadzenie zajęć ze studentami z historii filozofii, etyki, etyki zawodu pielęgniarki, bioetyki, filozoficznych podstaw edukacji, deontologii, filmoznawstwa, wiedzy o kulturze współczesnej,
 • kierownik studiów podyplomowych z “Wiedzy o kulturze”, prowadzenie zajęć
  z metodyki tego przedmiotu
 • kierownik Akademickiego Biura Karier – studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, prowadzenie zajęć ze studentami
 • odpowiedzialna za promocję Uczelni w mediach oraz za wydawnictwo uczelniane
 • organizowanie inauguracji roku akademickiego, uroczystości, konferencji, dni otwartych

Wykształcenie:

2019  studia podyplomowe “Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się” Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studia obejmowały zagadnienia kompetencji kluczowych, oceniania kształtującego, nowoczesnych metod zarządzania.

2014  studia podyplomowe “Zarządzanie oświatą – Menedżer oświaty” Wyższa Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, praca dyplomowa pt. “Etyka Dyrektora Szkoły”

2004 studia podyplomowe z wiedzy o kulturze, doradztwa zawodowego oraz kurs pedagogiczny Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

2000 Uniwersytet Jagielloński, mgr filozofii

1995 V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie.

Umiejętności specjalistyczne

 • szkolenia z oceniania kształtującego, kompetencji kluczowych, motywowania uczniów, neurodydaktyki
 • szkolenie z zakresu mediacji, coachingu oraz coachingu grupowego
 • umiejętność podejmowania decyzji  i wdrażania zmian
 • zarządzanie zespołem
 • kurs języka rosyjskiego w biznesie
 • kurs języka angielskiego w Cambridge (poziom B2) w ramach programu Erasmus+

www.powiat.sandomierz.pl