Strona główna POWIATY Zapraszamy do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniora”

Zapraszamy do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że Miasto Tarnobrzeg przystępuje do realizacji Modułu II Programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są w terminie do 15 kwietnia br. w formie papierowej na załączonym formularzu.

Program „Korpus Wsparcia Seniora” adresowany  jest do:

  • osób w wieku 65 lat i więcej z miasta Tarnobrzega, niesamodzielnym ze względu na swój stan zdrowia i wiek, mieszkającym samotnie lub z osobami, które nie będą w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach modułu II Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także jego rodzinie. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców naszego Miasta.

Program trwa do 31.12.2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Usług Opiekuńczych

Tel. 15 823-07-38 wew. 103

tarnobrzeg.pl