Strona główna POWIATY mielecki Zakończył się pierwszy etap budowy zbiorników retencyjnych

Zakończył się pierwszy etap budowy zbiorników retencyjnych

Pierwszy etap jednej z największych inwestycji w Mielcu dobiegł końca. Trzy miesiące przed terminem umowy, 30 lipca odbył się odbiór zbiorników retencyjnych między ulicami Solskiego a Kusocińskiego. W odbiorze uczestniczył Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

Wykonawcą pierwszego etapu budowy zbiorników retencyjnych była firma Inżynieria Rzeszów, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu. Oficjalne podpisanie umowy odbyło się 4 września 2019 roku. Do zakresu prac należała budowa kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, pompowni ścieków, przyłącza energetycznego oraz układu sterowania pompownią, a także przebudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego.

– Na tę inwestycję mieszkańcy  Mielca czekali wiele lat. Problem podtopień w centrum miasta powracał wraz z każdym silniejszym deszczem. Teraz, za sprawą zbiorników retencyjnych, kłopoty się skończą. Cieszy fakt, że na ten cel otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie, co wpłynie na usprawnienie pracy związanych z przedsięwzięciem – mówił podczas podpisywania umowy z wykonawcą Prezydent Jacek Wiśniewski.

Bezpośrednio nad zbiornikami retencyjnymi, w okolicach Miejskiej Biblioteki Publicznej, powstały nowe miejsca parkingowe, w ich sąsiedztwie przygotowane zostało także miejsce pod boisko do siatkówki plażowej oraz kort tenisowy i boisko do koszykówki.

W lutym rozpoczęła się budowa drugiego etapu zbiorników retencyjnych. Układ retencji wód opadowych i roztopowych powstaje na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji obok Hotelu Polskiego, firma Santex czas na zakończenie robót ma do końca roku kalendarzowego, choć z uzyskanych wiadomości wynika, że podobnie jak pierwszy etap, odbiór inwestycji może odbyć się nawet trzy miesiące przed terminem. Przed nami jeszcze jeden etap, zbiorniki retencyjne powstaną na osiedlu Borek Niski. Postępowanie przetargowe ruszy we wrześniu.

Warto przypomnieć, że łączny koszt projektu pn. „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” wynosi 29 192 865,52 zł z czego 20 173 506,45 złotych stanowi dofinansowanie jakie Gmina Miejska Mielec otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.  Koszt I etapu projektu to 12 172 080,00 zł.

 

www.mielec.pl