Strona główna POWIATY Zakończono budowę parkingu przy MGOPS i na ulicy Kwiatkowskiego

Zakończono budowę parkingu przy MGOPS i na ulicy Kwiatkowskiego

Przy MGOPS powstało 9 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Główne prace dotyczyły wykonania kanalizacji deszczowej, która pozwoli na odprowadzenie wody z rejonu parkingu w kierunku Bystrzyka. Wartość zadania to blisko 100 tys. zł.

 

Zakończyła się także budowa parkingu przy ulicy Kwiatkowskiego (usytuowanego pomiędzy blokami Kościuszki 8 i Kościuszki 12). Wykonana została nawierzchnia z płyt ażurowych wraz z dojściami do bloku Kościuszki 8, wykonano odwodnienie oraz zainstalowano oświetlenie uliczne oraz oznakowanie. Powstało 18 miejsc parkingowych (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych). Wartość zadania to 86 tys. zł.

Nowy parking będzie służył zarówno mieszkańcom jak i klientom pobliskich punktów handlowych. Jest to pierwszy etap przebudowy dróg wewnątrzosiedlowych na Osiedlu Północ w Nowej Dębie, która będzie kontynuowana w kolejnych latach.

www.nowadeba.pl