Strona główna POWIATY Zakończono 3 inwestycje drogowe

Zakończono 3 inwestycje drogowe

Aktualnie, na terenie powiatu staszowskiego, realizowane są przebudowy dróg powiatowych oraz budowa obiektu mostowego, dofinansowane z „Funduszu Dróg Samorządowych”, na które wnioski zostały złożone w 2019 roku. Łączna długość remontowanych odcinków to 7,670 km, a wartość dziewięciu zadań, w tym budowy mostu, opiewa na kwotę 4 mln 937 tys. zł.

W dniu 16 czerwca br., dokonano odbioru trzech inwestycji:

  1. remontu odcinka o długości 0,470 km na drodze drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Czajków Południowy, wartość inwestycji – 215 tys. zł. 50% kosztów remontu tj. 107 tys. 500 zł pokryto ze środków ,,Funduszu Dróg Samorządowych”,
  2. przebudowy drugiego odcinka o długości 0,995 km, ww. drogi. Wartość inwestycji wyniosła 421 tys. zł, z czego 50% kosztów tj. 210 tys. 500 zł, również pokryto ze środków ,,Funduszu Dróg Samorządowych”,
  3. remontu odcinka o długości 2,370 km na drodze powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice w m. Rytwiany, wartość inwestycji – 920 tys. zł. 50% kosztów remontu tj. 460 tys. zł pokryto ze środków ,,Funduszu Dróg Samorządowych”, środki na pokrycie drugiej połowy kosztów pochodziły po połowie, tj. po 230 zł, z budżetu powiatu staszowskiego i gminy Rytwiany.

Wykonawcą ww. trzech zadań, o łącznej długości 3,835 km i wartości 1 mln 556 tys. zł, było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.k ,,DYLMEX-INWESTYCJE”. Powyższe zadania w 50% ich wartości, wynoszącej 778 tys. zł, zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres prac na drogach obejmował: położenie nawierzchni bitumicznej, a także wykonanie poboczy, renowacji istniejącego odwodnienia oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Aktualnie, na drogach powiatowych realizowane są zadania o wartości 3 mln 381 tys. zł, dotyczące budowy mostu na rzece Radnia z drogą dojazdową w Solcu Starym oraz przebudowy 5 odcinków dróg o łącznej długości 3,842 km. Termin przebudowy dróg upływa z dniem 30 sierpnia br., natomiast budowy mostu z dniem 30 września.

 

www.staszowski.eu