Strona główna POWIATY Zakończona budowa kanalizacji sanitarnej w Budzie Stalowskiej

Zakończona budowa kanalizacji sanitarnej w Budzie Stalowskiej

Tłocznia w Budzie Stalowskiej

Na koniec roku blisko 30 podmiotów – osób fizycznych, firm i instytucji podłączyło się do kanalizacji sanitarnej w Budzie Stalowskiej, przy której prace ukończono miesiąc wcześniej. Wykonawcą tego zadania inwestycyjnego była firma BUDOMONT z Rzeszowa, która realizowała na terenie gminy budowę kanalizacji w Chmielowie kilkanaście lat temu. Nadzór inwestorski w imieniu gminy sprawowała firma KRESKA z Tarnobrzega, która była także wykonawcą projektu technicznego sieci i przyłączy kanalizacyjnych.

Prace rozpoczęły się od podpisania umowy na budowę kanalizacji i odcinka wodociągu w Alfredówce niespełna rok temu. Wartość zadania wyniosła 1,6 mln zł, z której to kwoty 780 tys. zł gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Długość wykonanej kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej to ok. 4,6 km (w tym odcinek w okolicach cmentarza), zaś wodociągu to ok. 583 m. Do obsługi tej sieci służą dwie duże przepompownie i tłocznia oraz jedna przydomowa przepompownia.

Budowa kanalizacji w tej części naszej gminy zakończyła proces kanalizowania obszarów zamieszkałych. Poprzez realizację takich zadań, wspieranych środkami unijnymi, jesteśmy jedną z najbardziej skanalizowanych gmin na Podkarpaciu. To są koszty, ale także lepsza jakość życia i środowiska. Oczywiście, powstają nowe budynki, które będą wymagały dalszych nakładów na rozbudowę sieci, ale już mniejszych, niż przy realizacji budowy w całej miejscowości.

Dodać należy, że obok inwestycji w nowe sieci, gmina modernizuje także sieci kanalizacyjne liczące sobie już kilkadziesiąt lat. Zmodernizowana została sieć kanalizacji miejskiej, za chwilę rozpoczną się prace na I etapie modernizacji metodą bezwykopową sieci na terenie nowodębskiej strefy. Opracowywany jest także wniosek o środki na II etap, który pozwoliłby zamknąć modernizację strefowej sieci. Czekamy także, by złożyć kolejny wniosek do PROW na budowę nowej kanalizacji na terenie chmielowskiej strefy, gdzie chcemy stworzyć inwestorom dobre warunki dla funkcjonowania obecnych i przyszłych zakładów produkcyjnych i usługowych.

nowadeba.pl