Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Program „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje o naborze wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku.

Wnioski o dofinasowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w terminie do 10 czerwca 2021 roku.

 

www.tarnobrzeg.pl