Strona główna POWIATY „Zachodnia obwodnica Stalowej Woli” ze sfery marzeń przechodzi w fazę realizacji

„Zachodnia obwodnica Stalowej Woli” ze sfery marzeń przechodzi w fazę realizacji

– Podpisujemy kluczową umowę na realizację strategicznej inwestycji, która odmieni i uzupełni modelowy układ komunikacyjny na terenie miasta Stalowej Woli – mówił 19 grudnia Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli. Już w przyszłym roku ruszą prace nad budową ulicy 11-go Listopada wraz z bezkolizyjnym przejazdem pod torami od ulicy Okulickiego do ulicy Przemysłowej.

„Zachodnia mała obwodnica” miasta, była oczekiwana od kilkudziesięciu lat, projektowana w zamyśle, ale nigdy nie zrealizowana nawet w fazie projektowej. – Miasto Stalowa Wola nie miało odpowiednich narzędzi i środków, które umożliwiłyby jej realizację. To się zmieniło od kiedy jest Fundusz Dróg Samorządowych i odkąd również mamy tak mocnych ambasadorów w sprawie stalowowolskiej w Warszawie – wyjaśniał prezydent.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber, Poseł stalowowolskiej ziemi, obecny przy podpisywaniu umowy, zwrócił uwagę na złożoność inwestycji pod względem technicznym. – To zadanie bardzo duże i ambitne, którego celem jest tunel pod torami na linii kolejowej nr 68, bardzo trudny do wykonania od strony technicznej, ale jego efekt będzie niesamowity – mówił Rafał Weber.

Droga będzie biegła od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, ulicą 11 Listopada, pod trzema torami kolejowymi, a następnie połączy się z ul. Przemysłową. Budowa bezkolizyjnego przejazdu będzie się odbywać w obrębie wytyczonego pasa drogowego. Docelowo to rozwiązanie komunikacyjne ma wyprowadzić ruch z centrum Stalowej Woli i małych ulic. Wszyscy którzy będą jechać od strony Tarnobrzega, ulicy Przemysłowej w stronę obwodnicy, ominą osiedla mieszkalne, wjeżdżając tunelem w ulicę Okulickiego, w kierunku Chopina.

– To decyzja 14 radnych z klubu PiS pozwala nam przystąpić do realizacji budżetu na rok 2020. Danie „zielonego” światła otwiera możliwość szybkiego i zdecydowanego działania – mówił prezydent Stalowej Woli.

Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum znanych już w Stalowej Woli firm – Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o. oraz PBI Infrastruktura. Podmioty te realizowały takie zadania jak: przejazd pod torami na ulicy Solidarności, ulice: Lipowa, Sandomierska, rondo na Energetyków, droga przez Hutę.

Droga ma być realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj za kwotę 28 mln 655 tys. zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie około 17 mln zł. Zadaniem wykonawcy będzie m.in. opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej, projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysu. W ramach prac wykonane będą prace rozbiórkowe elementów dróg i ulic, a także sieci uzbrojenia terenu. Do przebudowy są m.in.: sieć wodociągowa, sanitarna, kanalizacyjna. Prace rozpoczną się już w 2020 roku. Zakończenie robót planowane jest na sierpień 2022 roku.

Przejazd będzie odsunięty od zabudowań osiedla domów jednorodzinnych, nie będzie też wycinki sąsiadującego z terenem lasku, wręcz przeciwnie – znajdująca się tam zieleń zostanie maksymalnie zabezpieczona przed uszkodzeniem z powodu robót budowlanych. Poprawi się też dojazd do posesji od strony osiedla domków.

www.stalowawola.pl