Strona główna POWIATY XXI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XXI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

25 lutego odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podjęli dziewięć uchwał. Podczas wtorkowej sesji zaprzysiężono także nowego Radnego Rady Miejskiej.

Przed przejściem do porządku obrad zaprzysiężono nowego radnego rady Miejskiej w Staszowie – Henryka Bryłę. Decyzją Komisarza Wyborczego w Kielcach II na miejsce wygasłego mandatu radnej Ewy Marek, z listy nr 10 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, wybranej z okręgu wyborczego nr 1 do Rady Miejskiej w Staszowie, w związku ze zrzeczeniem się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu przez kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, wstępuje Henryk Bryła – również z tej samej listy, uzyskując kolejno największą liczbę głosów i nie tracąc prawa wybieralności.

Podczas sesji wprowadzono zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031. Między innymi zwiększono wydatki budżetu w dziale „kultura fizyczna” w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszych wniosków na realizację zadań celu publicznego w 2020 roku, pn. „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”. W budżecie gminy zabezpieczono środki dla klubów i stowarzyszeń sportowych wyłonionych w drodze konkursu, takich jak Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów, Stowarzyszenie Klub Sportowy „Siatkarz” Staszów, Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacji w Staszowie i Klub Sportowy Korab OSiR Staszów.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2020 roku. Do prac w komisji wybrano radnych Wojciecha Charygę i Mariusza Łazarza. Wyrażono również zgodę na ustanowienie służebności gruntowej oraz zatwierdzono plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2020 rok.

www.staszow.pl