Strona główna POWIATY XX sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XX sesja Rady Miejskiej w Staszowie

28 stycznia odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie radni miejscy podjęli projekty 8 uchwał. Podczas sesji zajęto się między innymi przygotowaniem i wdrożeniem na terenie gminy Staszów tzw. uchwały krajobrazowe

Podczas sesji, uchwałą wprowadzono zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów. Między innymi zwiększono dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 2 067 576,24 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 2 639 997,24. Zmieniono również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031. Podczas XX sesji Rady Miejskiej podjęto także uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie oraz określono średnią jednostkową cenę paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2019/2020.

Radni Rady Miejskiej podjęli również uchwałę w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a także ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów z jakich mogą być wykonane. Intencją uchwały krajobrazowej jest uporządkowanie i unormowanie chaotycznie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej, nośników reklamowych oraz szyldów powodujących dewastację krajobrazu.

Podczas sesji przyznano pierwszeństwo w nabywaniu budynków użytkowych przy ul. Targowej ich najemcom oraz wyrażono zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego ich użytkowania. Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usytuowanej przy ul. Mickiewicza w Staszowie, a także przyjęli uchwałę o sprzedaży w ramach przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Wiśniowej w Staszowie.

www.staszow.pl