Strona główna POWIATY XX Jubileuszowa Złota Edycja ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”

XX Jubileuszowa Złota Edycja ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Gmina Staszów kolejny już raz przystąpiła do ogólnopolskich kampanii: ,,Postaw na Rodzinę” i ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jan Zieliński z ZPO PSP nr 1 w Staszowie zdobył nagrodę główną w konkursie „Wehikuł czasu”.

Kampania ,,Postaw na Rodzinę” umożliwiła samorządom prowadzenie kompleksowej profilaktyki zarówno w szkołach, jak też wśród mieszkańców miasta i gminy. Jest hasłem przewodnim corocznych spotkań integracyjnych i uroczystości. Tradycją kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest nie tylko edukowanie młodzieży, ale także ciekawe konkursy, w których cyklicznie biorą udział uczniowie z gminy Staszów i wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego zdobywając cenne nagrody. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, jako organizator ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” przyznało nagrody dla uczniów z naszej Gminy w konkursach: plastyczno – literackim, krzyżówkowym, fotograficznym i pocztówkowym.

W tegorocznej edycji wzięło udział 1614 uczniów. Wśród laureatów znalazło się 14 uczniów z naszej gminy, którzy od organizatora otrzymali nagrody książkowe. Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Jan Zieliński, otrzymał nagrodę główną w postaci bezprzewodowego zestawu muzycznego z technologią bluetooth marki Sony.

Zadaniem uczestników konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy.

Wyróżnienia w konkursie: „Wehikuł czasu” otrzymali:

 • Zofia Tomporowska (PSP Czajków Południowy),
 • Alicja Małek (PSP Czajków Południowy),
 • Oliwia Maciąg (PSP Czajków Południowy),
 • Maciej Mirowski (PSP Kurozwęki),
 • Patryk Kuca (PSP Kurozwęki),
 • Julia Kluczyńska (PSP Kurozwęki),
 • Angelika Lęga (ZPO PSP nr 1 Staszów),
 • Mikołaj Monkowicz (ZPO PSP nr 1 Staszów),
 • Agata Rak (ZPO PSP nr 1 Staszów),
 • Victoria Nowak (ZPO PSP nr 1 Staszów),
 • Jessica Spisz (ZPO PSP nr 1 Staszów),
 • Hubert Majczak (SP nr 3 Staszów),
 • Lena Borycka (SP nr 3 Staszów).

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć, miasto Staszów, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Danuta Batóg, Koordynator kampanii na gminę Staszów otrzymali Złoty Certyfikat za zaangażowanie w realizację kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł ” w dowód uznania za promocję nowoczesnej profilaktyki oraz propagowanie edukacji, sportu i samorozwoju wśród dzieci i młodzieży jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych i sięgania po substancje psychoaktywne.

Ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu realizowana jest od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Skierowana była do uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem kampanii było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne. W ramach kampanii ZTU za pośrednictwem platformy internetowej prowadzona jest ewaluacja badania ,,Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów”, której wyniki zostaną przesłane do szkół biorących udział w programie.

www.staszow.pl