Strona główna POWIATY XVIII Konkurs Wiedzy o Sandomierzu w Przedszkolu Samorządowym nr 7

XVIII Konkurs Wiedzy o Sandomierzu w Przedszkolu Samorządowym nr 7

Przedszkole Samorządowe nr 7 z Sandomierza we współpracy z Odziałem PTTK Sandomierz od 18 lat organizuje „Konkurs wiedzy o Sandomierzu” dla przedszkolaków z najstarszych grup wiekowych miejskich przedszkoli. Konkurs został objęty honorowym patronatem Burmistrza Sandomierza oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W bieżącym roku forma konkursu została zmieniona, dla uatrakcyjnienia zdobywania wiedzy o rodzimym mieście przedszkolakom zaproponowano Grę terenową.  Cel takiej formy konkursu  to przede wszystkim kształtowanie postawy patriotycznej wśród najmłodszych, poznawanie historii Sandomierza, poznanie faktów, legend, zabytków czy postaci historycznych związanych z miastem. Jest to poznawanie małej ojczyzny, jako miejsca, w którym żyjemy, uczymy się, z którym jesteśmy emocjonalnie związani. Zaproponowane zadania do wykonania przez dzieci mają również uwrażliwiać je na wartości kulturowe   i kształtować w nich poczucie tożsamości narodowej. Taka forma poznawcza ma na celu zaszczepienie w przedszkolakach zamiłowania do turystyki pieszej, gier terenowych – jako ciekawej formy aktywności fizycznej, oraz sposobu ograniczania czasu spędzanego przed ekranem telewizora, tabletu czy komputera. Propaguje również tak ważny we współczesnym świecie ruch fizyczny, jako jeden z czynników zdrowego stylu życia.

Współorganizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Oddział PTTK im. A. Patkowskiego w Sandomierzu, natomiast gościnności użyczyli Dominikanie z kościoła Św. Jakuba.

sandomierz.eu