Strona główna POWIATY mielecki XV sesja Rady Powiatu

XV sesja Rady Powiatu

29 stycznia na kolejnej, 15. już w tej kadencji sesji obradowali radni Rady Powiatu Mieleckiego. Gośćmi radnych byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, którzy w ramach  przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie przyglądali się, jak przebiega proces stanowienia lokalnego prawa.

Radni podjęli uchwały, miedzy innymi w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu ”, powołali również Radę Społeczna przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu, a także wybrali przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego w skład Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu. Został nim Andrzej Bryła, wicestarosta mielecki.

Ponadto radni zdecydowali o przystąpieniu przez Powiat Mielecki do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach tego projektu przewiduje się wyłonić 10 asystentów. Nie będą to osoby – pełnomocnicy swoich starszych podopiecznych. Będą jedynie pomagać im w różnych czynnościach dnia codziennego, w tym także będą one pomagać im w załatwianiu różnych spraw w urzędach czy instytucjach.

Swój projekt pod obrady radnych skierował również Powiatowy Urząd Pracy, dotyczący zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Po analizie projektu radni w głosowaniu wyrazili akceptacje tego projektu.

Rada przyjęła również  sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2019 rok oraz zatwierdziła plany  pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2020 rok. Wysłuchała także sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.

mp
www.powiat-mielecki.pl