Strona główna POWIATY XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym. To konkurs skierowany do uczniów ze szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

stalowowolski.pl