Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg XI. Tarnobrzeskie Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

XI. Tarnobrzeskie Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

????????????????????????????????????
W dniu 23 września 2022 r. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Ogniwo zakończyło realizację projektu „Sztuka integracji”, zadania współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Tym samym zakończono realizację XI Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.

W ramach projektu realizowano III edycję warsztatów integracyjno-terapeutycznych, zajęcia artystyczne z zakresu malarstwa oraz tańca. W zajęciach uczestniczyli niepełnosprawni chorujący ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, seniorzy, podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu oraz Domu Senior + w Tarnobrzegu oraz w tym roku po raz pierwszy młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w Tarnobrzegu i dzieci z Domu Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu

23 września odbyło się spotkanie integracyjne stanowiące podsumowanie projektu. W ramach podsumowania przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą idei projektu, Dni Solidarności, w tym także dokumentującą zajęcia warsztatowe malarskie oraz taneczne. Uczestnicy zajęć zaprezentowali pokaz taneczny, odbył się także wernisaż prac malarskich. Biorący udział w projekcie otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy. Podczas spotkania promowano sztukę także w innych obszarach, uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu muzycznego Pani Idy Bielaszki, wierszy uczestniczek Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. Dodatkowo odbyły się prelekcje osób chorujących, aktywnych zawodowo dotyczące ich drogi do zdrowienia i pełnej aktywności zawodowej na wolnym rynku pracy, a także prelekcje asystentów zdrowienia zatrudnionych w Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu Pani Dominiki Kawęckiej oraz Pana Łukasza Chorab. Promowano w ten sposób nowy zawód dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie promują ideę pomocy osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorującym psychicznie w zdrowieniu, radzeniu sobie z chorobą, wzbogacaniu osobowości, rozwoju, poznawaniu i otwieraniu na innych ludzi, a przede wszystkim przełamywaniu krzywdzących stereotypów. Akcja stanowi również ważny element profilaktyki zdrowia psychicznego. Sam projekt pozwolił na wzajemne poznanie, nawiązanie nowych relacji społecznych, współpracę, integrację, także na naukę nowych umiejętności artystycznych, skutkujące akceptacją dla pozornej odmienności, niwelujące bariery, lęk, niezrozumienie jakich doświadczają na co dzień osoby przewlekle chorujące psychicznie, ale także osoby starsze.

Inf. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu
tarnobrzeg.pl