Strona główna POWIATY Wznowienie przyjmowania wniosków o dokonanie zmiany wpisu w CEIDG

Wznowienie przyjmowania wniosków o dokonanie zmiany wpisu w CEIDG

Informujemy, że po przerwie spowodowanej nieobecnością w pracy osób, posiadających stosowne upoważnienia do wprowadzania zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, od dnia dzisiejszego wznawiamy przyjmowanie wniosków o dokonywanie zmian w CEIDG od osób prowadzących działalność gospodarczą. Ze względu na zamknięcie UMiG dla mieszkańców (petentów), wnioski będą przyjmowane po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem tel. 609489525.

SK/MN

www.nowadeba.pl