Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego

Wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego

Do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok wpłynęło łącznie 33 projekty mieszkańców, w tym:
  • 24 projekty w kategorii “projekt mały” (do 20 tys. zł);
  • 9 projektów w kategorii “projekt duży” (powyżej 20 tys. zł).

Wszystkie projekty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. W wyniku dokonanej oceny pozytywnie zweryfikowanych zostało 19 projektów, w tym:

  • 13 projektów w kategorii “projekt mały”;
  • 6 projektów w kategorii “projekt duży”.

14 projektów otrzymało negatywna ocenę (11 “małych” i 3 “duże”). Wyniki weryfikacji w załącznikach.

UWAGA! Zgodnie z § 14 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. zm.) autorowi negatywnie zweryfikowanego projektu przysługuje odwołanie do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list projektów z wynikami dokonanej oceny. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. Odwołania przyjmowane są do 18 października 2022 r.

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty rozpocznie się dnia 24 października i potrwa do dnia 5 listopada 2022 r. , przy czym 24 października (w niedzielę) głosowanie odbędzie się w formie tradycyjnej – papierowej na miejskich osiedlach. W pozostałych dniach głosowanie odbywać się będzie elektronicznie poprzez system informatyczny na stronie: https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org. Aby oddac głos poprzez internet należy na podanej stronie wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu, poprzez który otrzyma się kod weryfikacyjny. Na jeden nr telefonu przypada jeden kod weryfikacyjny. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Tarnobrzega. Przypominamy, że głosować można tylko jeden raz, oddając jeden głos na projekt w kategorii “projekt duży” i jeden głos na projekt w kategorii “projekt mały”.

tarnobrzeg.pl