Strona główna POWIATY Wyniki otwartego konkursu ofert w Szydłowie

Wyniki otwartego konkursu ofert w Szydłowie

Zad. 3. Udzielanie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Szydłów poprzez organizację otwartego konkursu ofert
Lp. Oferent i tytuł zadania Kwota przyznanej dotacji
Oferta nr 1 Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży, ul. Ogrodowa 3B, 28-221 Osiek. Tytuł zadania: „Działaj Lokalnie” 4.000,00 zł

Zad. 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych
Lp. Oferent i tytuł zadania Kwota przyznanej dotacji
Oferta nr 1 Gminny Klub Sportowy w Szydłowie, ul. Targowa 3,
28-225 Szydłów.
Tytuł zadania: „GKS Szydłów reaktywacja 2020”. 15.000,00 zł

Umowa na zadanie nr 3 zostanie podpisana niezwłocznie, natomiast podpisanie umowy na zadanie nr 4 będzie możliwe w przypadku zniesienia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

www.szydlow.pl