Strona główna POWIATY Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert (złożonych w terminie do 18 listopada 2022 r.) na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zgodnie z poniższą Listą Nr 1/NPP/2022

Lista Nr 1/ NPP/2022

 

  1. Organizacja pozarządowa, której Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego przyznał dotację z budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku:

 

Lp. Nazwa i adres organizacji Tytuł zadania Przyznana kwota dotacji
1. Fundacja „Masz Prawo”

39 – 400 Tarnobrzeg,
ul. Wyspiańskiego 4/82

„Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2023 roku”.
 

64.020, 00 zł

 

  1. Oferty na realizację których nie przyznano dotacji:
  1. Oferta Nr 1/NPP/2022 złożona przez fundację „PASIEKA” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia, 35 – 005 Rzeszów, Pl. Kilińskiego 2.
  2. Oferta Nr 2/NPP/2022 złożona przez Fundację Inter Vivos ul. Kłobucka 8C/126,  02 – 699 Warszawa.
  3. Oferta Nr 3/NPP/2022 złożona przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono, ul. Legionów 10, 22 – 400 Zamość.
  4. Oferta nr 5/NPP/2022 złożona przez Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów.

Wymienione wyżej Oferty, nie spełniły wymogów formalnych i nie podlegały ocenie merytorycznej.

tarnobrzeski.pl