Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Wymieniamy piece, likwidujemy piecyki gazowe

Wymieniamy piece, likwidujemy piecyki gazowe

Gmina Tarnobrzeg ogłosiła przetarg na realizację zadania: „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”.

W ramach zdania planuje się w ponad 120 budynkach jednorodzinnych zamontować kotły, gazowe kondensacyjne oraz opalane biomasą. Zadaniem objęte zostanie też budownictwo wielorodzinne zarówno w zasobach Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak i Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec”.  Projekt przewiduje zastosowanie w kilkudziesięciu blokach ciepła sieciowego oraz likwidację piecyków gazowych. Zadaniem objęte zostaną budynki TSM: Wyspiańskiego 7, 7A, 11, 15, 17, 18A, 20, 21,22, 24, Dekutowskiego: 10,12, 14, 15, 22, 24,  Kopernika 7, 16 Tracza 12, Dąbrowskiej 4. Budynki zarządzane przez SM „Siarkowiec” ujęte w projekcie to: Kosmonautów 3, Tysiąclecia 5,6,7,8, 1 Maja 10 i 12,  Narutowicza 1, 2, 3, Niepodległości 4, 6) piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach.

Potencjalni oferenci na złożenie ofert mają czas do 10 marca 2020 r. Szczegóły opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą to koniec kwietnia 2020 r. Zadania obejmujące budownictwo jednorodzinne powinny zostać zrealizowane do końca października tego roku, zaś terminy zakończeni prac w budynkach wielorodzinnych to jesień 2021 i wiosna 2022 r.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych. Wartość zadania to
9.860.421,00 zł., dofinansowanie: 7.689.695,00 zł.

Szczegółowe informacje: Wydział Rozwoju Miasta i  Programów Pomocowych – Urząd Miasta Tarnobrzega, tel. 15 81 81 266.

www.tarnobrzeg.pl