Strona główna POWIATY Wyłożenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W dniu 28.02.2020 r. został wyłożony do publicznej wiadomości Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dostępną na naszej stronie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Dokumentacja do pobrania.

www.baranowsandomierski.pl