Strona główna POWIATY Wyjątkowa wystawa w murach sandomierskiego ratusza

Wyjątkowa wystawa w murach sandomierskiego ratusza

Wernisaż wystawy pt. „Zgoda Sandomierska Zgoda Panów-Zgoda Braci” odbył się 4 lipca 2020 r. w zabytkowych murach sandomierskiego Ratusza. Wystawa nawiązuje do wydarzeń z 14 kwietnia 1570 roku, kiedy to Luteranie, Kalwini i Bracia Czescy – trzy wyznania kościołów reformowanych, podpisały dokument Zgody Sandomierskiej. Ten ważny historycznie akt woli współdziałania wyznań protestanckich w Polsce wyróżnił Sandomierz w Rzeczypospolitej oraz na arenie międzynarodowej. W XVI wieku Europa, pochłonięta była wojnami religijnymi. Droga do tolerancji religijnej w ówczesnych czasach nadwyrężyła mocno kraje zachodnie, w związku z tym właśnie w Polsce i dokładnie w Sandomierzu powstało odpowiednie miejsce do pokojowych i merytorycznych rozmów między osobami innej wiary. Postanowienia Zgody Sandomierskiej były pokojowe, ale stanowcze i perspektywiczne, ich założenia znalazły wkrótce rozwinięcie. Po śmierci Zygmunta Augusta szlachta zawiązała konfederację warszawską, ustalającą swobodę wyznania. Postanowienia w niej ujęte włączono do artykułów henrykowskich. Ugruntowały one słynną, polską tolerancję religijną zbudowaną na kanwie dokumentu powstałego w Sandomierzu. By podkreślić ten fakt 23 stycznia br., Rada Miasta Sandomierza przyjęła uchwałę o ustanowieniu bieżącego roku Rokiem Zgody Sandomierskiej.

Podczas wydarzenia, upamiętniono również, inną ważną rocznicę w kontekście działań ekumenicznych. Ćwierć wieku temu ukazała się encyklika Jana Pawła II „Ut unum sint” (Aby byli jedno), w której Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: „uprawniona różnorodność nie sprzeciwia się bynajmniej jedności Kościoła, ale przeciwnie – przysparza mu chwały i przyczynia się znacznie do wypełnienia jego misji”.

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział m.in.: bp Jerzy Samiec zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Krzysztof Nitkiewicz ordynariusz diecezji sandomierskiej, przedstawiciele Kościołów ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego, przedstawiciele różnych instytucji miejskich w tym sandomierskich muzeów oraz byli burmistrzowie królewskiego grodu. Podczas wernisażu nie zabrakło również przedstawicieli samorządów, w tym: Marcina Marca burmistrza Sandomierza wraz z Anetą Przyłucką sekretarzem miasta oraz Marcina Piwnika starosty sandomierskiego.

  Wystawa ukazuje otwartość XVI-wiecznego Sandomierza wobec różnych wyznań oraz na nowe prądy artystyczne, o czym świadczą zachowane w mieście cenne dzieła sztuki – podkreśliła Urszula Stępień kustosz Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu .

  Po przywitaniu gości oraz przemówieniach okolicznościowych, nadszedł czas na uroczyste otwarcie wystawy, którego dokonali: bp Jerzy Samiec, bp Krzysztof Nitkiewicz oraz Marcin Marzec gospodarz miasta. Zwieńczeniem wydarzenia było zwiedzanie wystawy przez przybyłych gości, których oprowadziła Urszula Stępień kustosz Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu wraz z dr. hab. Tomisławem Giergielem kierownikiem działu historycznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, którzy są jednocześnie autorami wystawy.

www.sandomierz.pl http://fbs-soft.de/fr-lng/acido-valproico/index.html