Strona główna POWIATY Wybierzcie nasze szkoły – radzi starosta

Wybierzcie nasze szkoły – radzi starosta

Dlaczego nie powinni szukać szkół odległych od swoich domów? Argumentów podczas spotkań było wiele. Jednym z nich był np. ciepły obiad u mamy – to argument jednego z radnych powiatowych podczas spotkania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Ale nie tylko o ciepły obiad tu chodzi, ale też o jakość kształcenia, bo jak przekonywali dyrektorzy obydwu placówek, nie różni się ona niczym od innych szkół, w znacznie większych miastach, a czasem nawet ją przewyższa.

– Możemy się pochwalić stuprocentową zdawalnością matur w roku 2018 i 2019 – mówił Robert Suska, dyrektor popularnego liceum. – Jesteśmy położeni w centrum miasta, mamy świetne obiekty sportowe, nasi uczniowie są u nas bezpieczni, a ponadto, w szkole panuje miła, rodzinna atmosfera – to krótka lista przemawiająca za wyborem właśnie tej szkoły.

Iwona Strojek, dyrektor ZS nr 2, czyli dawnego technikum, zachęcała do nauki w jej szkole, bowiem, jak wyliczała, kierunki nauczania są tam dostosowane do rynku pracy, najlepsi uczniowie zaraz po szkole mają szansę na zatrudnienie dzięki umowom podpisanym z największymi pracodawcami w nowodębskiej podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Opowiadała też o płatnych praktykach zawodowych, możliwości zagranicznych wyjazdów na praktyki m. in. w Hiszpani, czy w Niemczech i zwiedzaniu świata łącznie z wizytami w parlamencie europejskim.

Gdyby ktoś z rodziców miał jeszcze wątpliwości, starosta Jerzy Sudoł zapewnił, że starostwo zapewni najlepszym uczniom stypendia, wszystkim dojeżdżającym do szkól częściową refundację kosztów podróży, a także zadba o dofinansowanie tych placówek oświatowych, tak by jak najlepiej służyły uczniom. Przypomniał też, że obie szkoły mają długą, kilkudziesięcioletnią tradycję, a ich absolwenci odnieśli sukcesy w różnych dziedzinach, od sportu, po naukę, kulturę, oświatę i samorządność.

www.tarnobrzeski.pl