Strona główna POWIATY Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie

Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie

8 września 2021r. Stowarzyszenie Aktywni Korab rozpoczęło realizację nowego projektu „Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie”. Został on sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Całkowita kwota projektu wynosi 132 625,00 zł. Będzie on realizowany w okresie od września 2021 r. do 30 lipca 2023r.

Celem projektu jest utworzenie Bazy Staszowskiego Wolontariatu w świetlicy Przystań Korab prowadzonej przez Fundację VIVE Serce Dzieciom, przy ul. Kilińskiego 4 w Staszowie. Baza będzie miejscem, dzięki któremu wolontariat wzmocni swoją pozycję w środowisku lokalnym, będzie też pełniła funkcję „skrzynki kontaktowej” dla wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych jej pomocą. Projekt zakłada wspólną pracę kół wolontaryjnych z 6 staszowskich szkół: ZPO Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica oraz Liceum Ogólnokształcącego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

30-osobowa grupa liderów, przedstawicieli uczniów-wolontariuszy w.w. szkół, rozpocznie swój udział w projekcie od uczestnictwa warsztatach z psychologiem, grafikiem komputerowym, prawnikiem, specjalistą od projektów. W czasie wspólnych spotkań młodzież będzie rozwijała swoje umiejętności, wymieniała się doświadczeniami, a następnie planowała i realizowała eventy na rzecz społeczności lokalnej. Końcowym efektem działań wolontariuszy będzie wydanie biuletynu ”Wolontariusz w działaniu”.

Patronat honorowy nad projektem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Starosta Powiatu Staszowskiego oraz Fundacja VIVE Serce dzieciom.


Materiał ukazał się w ramach działań wzmacniających potencjał NGO w środowisku objętym projektem.  Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA Z NGO jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA i został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030
Strona internetowa projektu: www.rozwinskrzydla.eu