Strona główna POWIATY Wspieramy stalowowolskich seniorów

Wspieramy stalowowolskich seniorów

Podczas drugiej sesji Miejskiej Rady Seniorów dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Pierścionek przedstawił założenia Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2021-2023 oraz sprawozdanie z realizacji Programu za 2021 rok. W sprawozdaniu znalazły się informacje na temat programu, którego podstawowym celem jest podniesienie jakości życia seniorów poprzez ich aktywizację i integrację ze społecznością lokalną. Program obejmuje cztery obszary:

– infrastrukturę i usługi społeczne,

– zdrowie: profilaktykę, rehabilitację i ochronę zdrowia,

– uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej,

– wizerunek osób starszych.

Infrastruktura i usługi społeczne

Jest wiele instytucji, które wspierają seniorów. Są to m.in.: MOPS, ŚDS Nr 1 i Nr 2, DPS, Powiatowy Szpital Specjalistyczny czy placówki kulturalne:  Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna. Seniorów wspiera także Urząd Miasta czy Uniwersytet III Wieku. W Stalowej Woli świetnie funkcjonują kluby i stowarzyszenia zrzeszające seniorów.

W zakresie usług społecznych, realizowanych głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znalazły się :

– zasiłki stałe, które pobiera 101 osób,

– zasiłki okresowe – 52 osoby,

– zasiłki celowe- 135 osób oraz specjalny zasiłek celowy – 91 osób.

Z rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” korzysta 146 osób.

MOPS prowadzi formy usługowe na seniorów, m.in. usługi opiekuńcze, w ramach których realizowana jest teleopieka czy rehabilitacja. W ramach swojej działalności placówka organizuje akcje charytatywne – Opłatek Maltański oraz Stalowowolską Paczkę Pomocy, podczas której przekazywane są paczki świąteczne dla seniorów.

Zdrowie

Seniorzy w naszym mieście mają zapewnioną opiekę medyczną i rehabilitację. Choć, jak zaznaczył Piotr Pierścionek, w szpitalu brakuje lekarza geriatry i oddziału geriatrycznego. Ogromnie przydatną okazuje się wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, z której korzystają osoby starsze i nie tylko.

Aktywni seniorzy

Seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, kulturalnym, artystycznym w Stalowej Woli. Świadczy o tym chociażby frekwencja na zajęciach i prelekcjach, które odbywają się w utworzonym Centrum Aktywności Seniora. Przykładem są: Ogólnopolskie Forum Seniorów w Internecie, spotkania dotyczące bezpieczeństwa seniorów czy wykłady z zakresu psychologii. Seniorzy bardzo aktywnie uczestniczą w działaniach artystycznych prowadzonych na terenie miasta, chętnie biorą też udział w zmaganiach sportowych.

Seniorzy, jak zaznaczył dyrektor Pierścionek, są również wolontariuszami. W ramach DD+ działa grupa 12 wolontariuszy „Pomocna dłoń”, składająca się z pracowników i uczestników DD+, którzy aktywnie wspierają tych mniej samodzielnych seniorów, uczestniczących w zajęciach ośrodka. Ponadto wolontariat realizowany jest przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie działa grupa 15 osób.

Pozytywny wizerunek seniorów

W tym zakresie podejmowanych jest szereg inicjatyw, które mają obalić mity i stereotypy ukazujące osobę starszą jako schorowaną, samotną i nieaktywną. Seniorzy działający w klubach czy stowarzyszeniach charakteryzuje niezwykła aktywność, ciekawość świata. Są uzdolnieni artystycznie, nie boją się wyzwań, lubią rywalizacje sportowe i pomagają innym.

Do tych seniorów, którym zdrowie nie pozwala na aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje szereg usług, które mają im pomóc w codziennym funkcjonowaniu.

Wszelkie działa prowadzone w ramach Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów finansowane są ze środków Gminy Stalowa Wola, Powiatu Stalowowolskiego oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

stalowawola.pl