Strona główna POWIATY Wsparcie staszowskiego szpitala

Wsparcie staszowskiego szpitala

Uprzejmie informujemy o decyzji Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek działających w Grupie PBI Kopalnie Dolomitu, o pomocy w kwocie 50 tys. zł na walkę z koronawirusem, udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Z poważaniem
Starosta Staszowski
Józef Żółciak

www.staszowski.eu