Strona główna POWIATY Wsparcie finansowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych od RARR

Wsparcie finansowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych od RARR

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, dotknięte skutkami epidemii COVID-19,  już w sierpniu będą mogły starać się o 23 tys. zł bezzwrotnego wsparcia. Pomoc w postaci grantów na kapitał obrotowy będzie przyznawać Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Niebawem ruszy nabór wniosków o pomoc w formie grantu na kapitał obrotowy skierowany do mikro (w tym samozatrudnionych) i małych firm z terenu województwa podkarpackiego, które będą mogły otrzymać bezzwrotną pomoc na zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa, związanych z zachowaniem płynności finansowej. Pieniądze na wsparcie dla firm pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Nabór będzie prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., która przygotowuje obecnie procedury naboru, w tym: regulamin naboru, kryteria naboru i oceny, wzór wniosku, tryb i harmonogram naboru wniosków o przyznanie grantów. Opublikowanie pełnej dokumentacji naboru planowane jest w drugiej połowie lipca br. a uruchomienie naboru w sierpniu.

Dla kogo przewidziane jest wsparcie

Kwota przeznaczona na projekt to 40 mln zł. Z tego 30 procent dedykowane jest na granty dla branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD. Pomoc kierowana będzie do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Wsparcie będzie udzielane mikro i małym przedsiębiorcom, a więc firmom zatrudniającym poniżej 50 pracowników, których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. Firmy średnie o podobną pomoc mogą ubiegać się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Pomoc, w której udzielaniu pośredniczy RARR S.A., skierowana jest wyłącznie do firm z województwa podkarpackiego, które po 31 grudnia 2019 roku z powodu pandemii COVID-19 znalazły się sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, mimo to nadal prowadzą działalność gospodarczą, nie otworzyły likwidacji i nie jest wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe.

Jednym z warunków uzyskania grantu jest spadek obrotów (spadek przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu, wybranym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Składając wniosek należy właściwie określić liczbę zatrudnionych w przedsiębiorstwie wg stanu na dzień 29 lutego 2020 r. oraz na moment składania wniosku o pomoc w grantu, ponieważ od tego zależy kwota grantu, w przeliczeniu na pełne etaty.

Pod uwagę będą brane tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek. Jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest również uwzględniany w kalkulacji. W wyliczeniach nie będą uwzględniani pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Kwota grantu stanowić będzie iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których przedsiębiorca potrzebuje wsparcia, przy czym przedsiębiorca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres od jednego do maksymalnie trzech miesięcy.

Przedsiębiorca ubiegający się o grant nie może zalegać na koniec grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia wsparcia z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Na co można będzie przeznaczyć grant

Otrzymany grant firma będzie mogła przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. np. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. W chwili obecnej trwają prace nad szczegółami dotyczącymi trybu i harmonogramu naboru. Wniosek dla przedsiębiorców, starających się o pomoc, ma być prosty i łatwy do złożenia. Nabór prowadzony będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej przez platformę epuap, podpisany przez Profil Zaufany, w trybie ciągłym. O przyznaniu grantu decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Wszelkie informacje dostępne będą na stronie internetowej www.rarr.rzeszow.pl

 

www.stalowawola.pl